Szkolenia dla biznesu

ZADBAJ O KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW

Szkolimy z pasją

Szkolimy od ponad 15 lat na terenie całego kraju. Dzielimy się wiedzą na szkoleniach otwartych oraz w ramach zamkniętych grup szkoleniowych. Prześlij nam zapytanie a przeanalizujemy zakres i stworzymy program dostosowany do potrzeb rozwoju Twoich pracowników.

Corel DRAW

Szkolenie podstawowe

Cele szkolenia

Kurs zaplanowany jest jako warsztat praktyczny, w czasie którego każda nowa partia materiału poprzedzona jest wstępem teoretycznym.

Profil słuchacza

Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości programu CorelDraw.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawowe operacje w programie

 • Otwieranie i zapisywanie plików
 • Typy formatów graficznych
 • Importowanie i eksportowanie plików
 • Wielkość i rozmiar obszaru roboczego
 • Linijki i orientacja strony
 • Poruszanie się po stronie rysunku

Nawigator

 • Szybki wybór powiększenia
 • Narzędzie lupa i dłoń
 • Narzędzie wskaźnik
 • Kadrowanie

Narzędzia służące do rysowania obiektów i krzywych

 • Rysownie obiektów: prostokąt, elipsa, wielokąt itd.
 • Rysowanie krzywych za pomocą narzędzi: rysunek odręczny, krzywa Beziera, pisak
 • Użycie narzędzi: środki artystyczne, łamana, wymiary itd.

Praca z krzywymi

 • Przekształcanie obiektów w krzywe
 • Zmiana kształtu za pomocą narzędzia kształt

Praca na węzłach

 

 • Automatyczne zamykanie krzywej
 • Praca z narzędziami: nóż, gumka, pędzel rozmazujący, pędzel chropowaty

Praca z tekstem

 • Tekst ozdobny – edycja tekstu
 • Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 • Tekst ozdobny a tekst akapitowy
 • Tworzenie przepływu tekstu akapitowego

Praca na obiektach

 • Narzędzie pipeta
 • Sposoby wypełniania obiektów
 • Wypełnianie interakcyjne i siatkowe
 • Kopiowanie, duplikowanie, klonowanie i wycinanie obiektów
 • Transformacja obiektów
 • Wyrównanie i rozkład obiektów
 • Grupowanie i łączenie obiektów
 • Praca na warstwach

Tworzenie Efektów

 • Metamorfoza
 • Obrys
 • Zniekształcenie
 • Cień
 • Obwiednia
 • Głębia
 • Przezroczystość

Grafika rastrowa – mapy bitowe

 • Rozdzielczość i rozmiar map bitowych
 • Połączenie grafiki wektorowej i rastrowej w oknie rysunku
 • Sposoby modyfikacji i obróbki map bitowych
 • Trasowanie map bitowych
 • Wykorzystanie nabytych umiejętności w samodzielnych projektach
Umiejętności

Uczestnik pozna podstawowe możliwości pracy z grafiką wektorową. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć samodzielnie zaprojektować i wykonać własne, ogłoszenia, wizytówki, reklamy.

1200 zł

Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

1490 zł

Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

Corel DRAW

Szkolenie zaawansowane

Cele szkolenia

Kurs zaplanowany jest jako warsztat praktyczny, w czasie którego każda nowa partia materiału poprzedzona jest wstępem teoretycznym.

Profil słuchacza

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu CorelDRAW. Program zajęć nastawiony jest zarówno na poznanie nowych funkcji programu, jak i utrwalenie wiadomości z zakresu obsługi typowych narzędzi.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zaawansowane techniki pracy

 • Praca z liniami pomocniczymi
 • Praca w różnych widokach
 • Praca na warstwach
 • Tworzenie własnych styli, palet kolorystycznych, biblioteki obiektów
 • Praca z różnymi modelami barwnymi – zastosowanie
 • praca z szablonami

Importowanie/eksportowanie dokumentów

 • Współpraca CorelDraw z innymi programami graficznymi
 • Otwieranie i importowanie i edycja innych formatów wektorowych (Illustrator, AutoCAD)
 • Praca z elementami rastrowymi.
 • Wektoryzacja obiektów rastrowych

Techniki rysowania

 • Siatka, prowadnice – sposoby szybkiego tworzenia własnych szablonów
 • Przykłady zastosowań konkretnych rozwiązań projektowych

Praca z oknami dokowanymi

 • Właściwości
 • Menadżer obiektów
 • Historia
 • Efekty
 • Transformacje
 • Kształtowanie
 • Kolor

Praca z teczką podręczną

 • Wstawianie obrazków ClipArt
 • Modyfikacja obrazków ClipArt

Zaawansowana praca z tekstem

 • Praca z tekstem akapitowym
 • Tworzenie złożonych ramek tekstowych
 • Praca z narzędziami językowymi
 • Zaawansowane techniki tworzenia tekstów ozdobnych

Automatyzacja zadań w CorelDraw

Przygotowanie dokumentu do druku

 • Ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku
Umiejętności

Po zrealizowanym szkoleniu każdy powinien być w stanie swobodnie pracować w CorelDRAW tworząc zaawansowaną grafikę.

Photoshop

Szkolenie podstawowe

Cele szkolenia

Kurs zaplanowany jest jako warsztat praktyczny, w czasie którego każda nowa partia materiału poprzedzona jest wstępem teoretycznym.

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Profil słuchacza

Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości programu do obróbki obrazu Adobe Photoshop.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawy grafiki

 • Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
 • Podstawowe modele barw
 • Formaty zapisu grafiki rastrowej
 • Kompresja
 • Rozdzielczość obrazu

Skanowanie

 • Dobór rozdzielczości w zależności od potrzeb
 • Kadrowanie
 • Dobór parametrów skanowania

Obszar pracy w programie Adobe Photoshop

 • Zapoznanie z interfejsem użytkownika,
 • Paleta narzędziowa
 • Pasek opcji narzędzi
 • Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
 • Korzystanie z menu kontekstowego
 • Ustawienia preferencji

 Praca z dokumentem

 • Otwieranie i zapisywanie zdjęć
 • Tworzenie nowych obrazów
 • Wyświetlanie informacji na temat pliku
 • Dodawanie adnotacji do obrazka
 • Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie
 • Korzystanie z warstw

Warstwy

 • Tworzenie obrazka z warstwami 
 • Grupowanie warstw 
 • Używanie palety Warstwy 
 • Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy 
 • Edycja warstw 
 • Tworzenie grup odcinania 
 • Określanie atrybutów warstwy 
 • Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu
 • Określanie opcji mieszania warstw
 • Tworzenie i edycja konturów 
 • Ukrywanie części warstwy
 • Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
 • Zarządzanie obrazkami z warstwami

Podstawowe operacje na obrazie

 • Histogram zdjęcia
 • Zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość)
 • Praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa)
 • Zmiana kontrastu i jasności
 • Tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
 • Zaznaczanie obszarów obrazka 
 • Operacje na zaznaczeniach

Praca z tekstem

 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Dzielenie i justowanie
 • Praca z warstwami tekstowymi
 • Kompozycja
Umiejętności

Uczestnicy kursu Photoshop poznają różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Nauczą się posługiwać Programem Adobe Photoshop w sposób narzędziowy. Poznają zasady wykonywania kompozycji graficznych przy użyciu podstawowych narzędzi omawianego programu. Osiągną stopień kreatywnego posługiwania się programem.

1400 zł

Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

1690 zł

Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

Photoshop

Szkolenie zaawansowane

Cele szkolenia

Kurs zaplanowany jest jako warsztat praktyczny, w czasie którego każda nowa partia materiału poprzedzona jest wstępem teoretycznym.

Profil słuchacza

Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych poznaniem programu Adobe Photoshop na poziomie zaawansowanym, a także: twórców stron WWW, plastyków fotografów, pracowników poligrafii. 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się znajomości teoretycznych i praktycznych podstaw grafiki rastrowej zawartych w kursie Adobe Photoshop – szkolenie podstawowe.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Obszar pracy w programie Adobe Photoshop

 • Interfejs użytkownika,
 • Paleta narzędziowa, korzystanie z palet
 • Opcje narzędzi
 • Menu kontekstowe
 • Ustawienia preferencji
 • Warstwy

Warstwy

 • Tworzenie obrazka z warstwami
 • Grupowanie i edycja warstw
 • Paleta Warstwy – zastosowanie
 • Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy
 • Grupy odcinania
 • Określanie atrybutów warstwy
 • Styl warstwy – edycja stylu
 • Mieszanie warstw
 • Kontury
 • Ukrywanie części warstwy
 • Warstwy dopasowania, warstwy wypełnienie – zastosowanie
 • Obrazki z warstwami

Zaznaczanie

 • Zmiana obszaru zaznaczenia
 • Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie zaznaczeń i warstw
 • Funkcja przeskakiwania
 • Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń
 • Usuwanie zaznaczeń i niepotrzebnych pikseli z zaznaczenia
 • Wydzielanie obiektu z tła

Rysowanie

 • Rysowanie i malowanie
 • Rysowanie kształtów i ścieżek
 • Używanie narzędzi kształtów, narzędzi grupy Pióro
 • Rysowanie kształtów nakładających się
 • Używanie palety Ścieżki
 • Edycja ścieżek
 • Zarządzanie ścieżkami
 • Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
 • Dodawanie koloru do ścieżek

Stosowanie filtrów do efektów specjalnych

 • Używanie filtrów 
 • Tworzenie efektów specjalnych
 • Przyspieszanie działania filtrów
 • Wybór filtra
 • Filtry: artystyczne, rozmycie, pociągnięcia pędzla, zniekształcenie, szum, piklowanie, rendering, wyostrzanie, szkic, stylizacja, tekstura, wideo, pozostałe filtry, digimarc, efekty świetlne

Tekst

 • Tworzenie tekstu
 • Warstwy tekstowe – zastosowanie
 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Dzielenie i justowanie
 • Kompozycje – zastosowanie

Tworzenia stron internetowych – informacje wstępne

 • Przykładowa grafika
 • Tworzenie, przeglądanie i edycja odcięć
 • Określanie opcji odcięć
 • Zaznaczanie i zmiany map obrazków
 • Webowe galerie zdjęć

Automatyzacja pracy w Photoshop

 • Paleta Zadania
 • Nagrywanie i odtwarzanie zadań
 • Opcje odtwarzania
 • Edycja i zarządzanie zadaniami
 • Przetwarzanie wsadowe
 • Droplety
 • Polecenia automatyzacji

Tworzenie animacji 

 • Tworzenie animacji
 • Warstwy animacji
 • Przeglądanie i optymalizacja animacji w Photoshopie
 • Zapisywanie animacji
 • Otwieranie i importowanie plików animacji
Umiejętności

Uczestnicy poznają zaawansowane metody przetwarzania grafiki rastrowej. Poznają zasady sporządzania grafiki przeznaczonej do prezentacji na ekranach monitorów jak i profesjonalnych wydruków takich jak offset lub sitodruk. Nauczą się sporządzania animowanej grafiki przygotowanej i zoptymalizowanej do wykorzystania na stronach WWW. Osiągną stopień kreatywnego posługiwania się omawianym programem.

Google Ads

Szkolenie podstawowe

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą programu Google Ads (AdWords), a także z najlepszymi praktykami tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych w Google

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest do:

 • specjalistów ds. marketingu/ reklamy/ PR,
 • właścicieli firm,
 • osób prowadzących strony/ portale/ sklepy internetowe,
 • osób zlecających działania reklamowe agencjom SEM,
 • oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć nową wiedzę z obszaru Google Ads (AdWords) i podnieść swoje kwalifikacje.
Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

Czas trwania

1 dzień po 8 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna
 1. Wstęp do Google Ads – omówienie pojęć
 2. Omówienie struktury konta
 3. Tworzenie konta i ustawienia płatności (praktyczne)
 4. Planowanie kampanii
 5. Wybór słów kluczowych
 6. Tworzenie reklam
 7. Wybór stron docelowych
 8. Tworzenie kampanii na sieć wyszukiwania (praktyczne)
 9. Rozszerzenia reklam (praktyczne)
 10. Wprowadzenie do Wyniku Jakości
 11. Ustawianie konwersji w Google Ads (praktyczne)
 12. Podstawowa optymalizacja kampanii (praktyczne)
 13. Wprowadzenie do sieci reklamowej Google
 14. Tworzenie kampanii na sieć reklamową (praktyczne)
  Umiejętności

  Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę o podstawowych możliwościach Google Ads i będzie mógł bez problemu poruszać się po koncie reklamowym, które sam stworzy oraz przygotowywać reklamy dla wybranych grup docelowych. Szkolenie rozwija umiejętności przydatne w szkoleniu zaawansowanych Google Ads.

  980 zł

  Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

  1190 zł

  Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

  Google Ads

  Szkolenie zaawansowane

  Cele szkolenia

  Celem jest przybliżenie tej formy reklamy osobom, które chcą samodzielnie prowadzić kampanię, pracują w marketingu lub np. kontrolują pracę agencji odpowiedzialnej za promocję ich firmy.

  Profil słuchacza

  Szkolenie skierowane jest do:

  • specjalistów ds. marketingu/ reklamy/ PR,
  • właścicieli firm,
  • osób prowadzących strony/ portale/ sklepy internetowe,
  • osób zlecających działania reklamowe agencjom SEM,
  • oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć nową wiedzę z obszaru Google Ads (AdWords) i podnieść swoje kwalifikacje.
  Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows oraz uczestnictwo w szkoleniu Google Ads – szkolenie podstawowe.

  Czas trwania

  1 dzień po 8 godzin lekcyjnych

  Wiedza teoretyczna i praktyczna
  1. Charakterystyka użytkowników
  2. Integracja konta Google Ads z kontem Analytics (praktyczne)
  3. Zaawansowana optymalizacja struktury konta (praktyczne)
  4. Zaawansowana optymalizacja słów kluczowych (praktyczne)
  5. Optymalizacja pod kątem zakładanych celów (praktyczne)
  6. Zaawansowane aspekty Wyniku Jakości
  7. Optymalizacja sieci reklamowej (praktyczne)
  8. Remarketing (sieć reklamowa i wyszukiwania) (praktyczne)
  9. Reklama z listą produktów dla e-commerce
  10. Reklamy Wideo w obrębie YouTube (praktyczne)
  11. Reguły automatyczne (praktyczne)
  12. Zarządzanie kampaniami w edytorze Google Ads (praktyczne)
  13. Zarządzanie wieloma kontami – MCK
  14. Reklamy GSP (Gmail Sponsored Promotions)
  Umiejętności

  Dzięki zdobytej wiedzy uczestnik będzie potrafił tworzyć i prowadzić kampanie w sieci reklamowej, analizować podejmowane działania promocyjne i optymalizację wydatków na kampanie oraz w sposób praktyczny wykorzystywać narzędzia Ads Editor oraz narzędzia automatyzujące (reguły automatyczne i skrypty). Będzie potrafił także skutecznie wykorzystywać wszystkie narzędzia reklamowe Google Ads, kontrolować i wskazywać nowe kierunki rozwoju w marketingu internetowym oraz osiągać trwałą przewagę nad konkurencją. Będzie umiał reklamować się także na Gmailu oraz wykorzystywać Google Display Network. 

  Marketing w biznesie

  Szkolenie rozszerzone w zakresie mediów społecznościowych

  Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest wprowadzenie w podstawy marketingu biznesowego, wskazanie odpowiednich kierunków komunikacji z klientem oraz kryteriów ich doboru w zależności od określonej grupy docelowej. Szkolenie rozszerzono o marketing cyfrowy, który uzupełnia podstawowe obszary marketingu biznesowego.

  Profil słuchacza

  Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, specjalistów ds. marketingu/ reklamy/PR, oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć nową wiedzę z obszaru nowoczesnego marketingu.

  Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows i własny laptop.

  Czas trwania

  1 dzień po 8 godzin lekcyjnych

  Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Marketing w biznesie

  1. Wprowadzenie
  2. Analiza otoczenia
  3. Analiza konkurencji
  4. Analiza klientów
  5. Promocja firmy 
  6. Marketing internetowy
   Umiejętności

   Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę o podstawowych narzędziach marketingowych i sposobie ich najlepszego doboru w odniesieniu do grupy docelowej. Będzie również potrafił skutecznie wybrać kanały komunikacji z klientem (również cyfrowe) i zarządać nimi w celu dostosowania swojej oferty na potrzeby klienta.

   880 zł

   Wartość netto za osobę, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%

   Realizowane cele

   Podstawą każdego z warsztatów czy szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczestników.

   • Zwiększenie kompetencji
   • Podniesienie umiejętności praktycznych
   • Zdolność do samodzielnej realizacji działań